פרוייקטים
דופלקס | פתח-תקווה

פירוט העבודה: התקנת מערכת בית חכם

חומרים וציוד

מערכות בית חכם | מצלמות IP | אינטרקום | מערכת שמע | רשת ביתי | שירותי מוקד